torsdag 19. februar 2015

–Benytt anledningen til å snakke sammen

Regjeringens kommunereform har blåst liv i debatten om tettere samarbeid mellom Sarpsborg og Fredrikstad, med en kommunesammenslåing som mulig ønskelig resultat. At denne diskusjonen etter flere år med betydelig kulturell modning i begge byer nå endelig løftes helt opp på rådmann- og bystyrenivå er bra. Riktignok mente Fredrikstads rådmann at tiden foreløpig ikke var inne da saken ble behandlet i formannskap og bystyre denne måneden, kanskje i et forsøk på å tolke politiske signaler fra Arbeiderpartiet i både Sarpsborg og Fredrikstad, som begge har valgt å holde en lav profil i saken. Sarpsborgs rådmann på sin side ønsker samtaler med Fredrikstad om en felles fremtid, og Høyre i begge byer mener at tiden er mer enn moden for i det minste å snakke alvorlig sammen om temaet.

Ordfører Jon-Ivar Nygård hevdet at debatten i bystyret 5. februar var en skinndebatt, idet både Arbeiderpartiet og Høyre var enige om at sonderinger byene imellom var viktig, men at man først ønsket å konsentrere seg om Hvaler og Råde. Dersom dette er riktig håper jeg ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad benytter den gode tonen seg imellom til å ta debatten seriøst når den nå etter flere tiårs ulming omsider ligger på bordet. Våre to byer har brukt mye tid og ressurser på uenighet om næringsutvikling og plassering av arbeidsplasser, nå sist illustrert med Fredrikstads innvendinger mot Sarpsborgs planer på Kalnes.

Disse ressursene er bedre brukt i konkurranse mot andre kommuner og regioner, og muligheten vi nå har til å skape et robust og slagkraftig handelssentrum utenfor Oslo bør veie langt tyngre enn at regjeringens kommunereform først og fremst var tenkt for mindre kommuner. Reformen har banet vei for det uungåelige spørsmål om kommunestrukturen i Østfold knapt andre politikere enn fylkesordfører Ole Haabeth torde stille seg for fem år siden. Det er et momentum Nedre Glommas lokalpolitikere ikke har råd til å la gå fra seg.

Knut Thomas Hareide-Larsen
Bystyrerepresentant, Fredrikstad Høyre

lørdag 7. februar 2015

Folkefest på glattisen

Det er nødvendig, til tross for at det fantastiske arrangement på vollgravene i Gamlebyen er behørig dokumentert og beskrevet i opptil flere avisartikler, også her å vie Vollgravene Winter Classic i det minste noe oppmerksomhet, om enn ikke annet for å vise at jeg som den friluftsmann jeg jo er også deltok i festlighetene på opptil flere aktiviteter. Riktignok hører samtlige aktiviteter innunder kategorien mat, men fordi jeg var ikledd høye gummistøvler var jeg nemlig i en helt særegen posisjon i forhold til (sic!) å sikre meg diverse kioskvarer, siden området omkring det lille utsalget på grunn av et raskt økende antall varmegrader etterhvert dels var blitt bløtet ned av overflatevann og dels stod i fare for å forsvinne ned i vollgraven (ihvertfall føltes det slik). Dette fortrinn kunne jeg naturlig nok ikke unnlate å benytte meg av, og jeg fikk følgelig sikret meg både pølser, leskedrikk og vafler der ute på isen, mens popcornmaskinen beklageligvis var midlertidig ute av drift akkurat i det tidsrommet jeg dyrket mitt friluftsliv.

Etter en strabasiøs dag på isen kan jeg endelig hvile ut på chaiselonguen og nyte en stille aften i provinsen, der den eneste isen jeg har utsikt til klirrer muntert omkring i forfriskningene. Chin chin!

fredag 6. februar 2015

Situasjonskomikk uutløst

Idag var jeg vitne til et klassisk tilfelle av hund møter postbud. Til postbudets store glede og min egen situasjonsbetingede skuffelse befant det seg overraskende nok et gjerde mellom hund og tjenestemann.

Ingenting skjedde. Det som kunne vært en perfekt komisk situasjon ble raskt innhentet av virkeligheten.